Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenverket i Äng renoveras

Ängs vattenverk_reservtank

Projektet, som är ganska omfattande, innebär att nuvarande dricksvattenpumpar och ledningar i Ängs vattenverk byts ut.
Parallellt med detta byts sättet för automation (övervakning) av våra processer ut till ett modernt och effektivt sätt, och anläggningen ansluts till tekniknät ”NAV VA” genom fiber.

- När arbetet är klart, kommer övervakning av anläggningen att ske i realtid och vi får möjlighet att ha översikt över denna var vi än är, berättar Patrik Karlsson på VA.

I projektet ingår även att renovera den stora reservoaren

- För att kunna genomföra detta har vi fått tömma reservoaren på vatten och istället ställa upp en tank ute på gården. Till tanken leds det renade vattnet innan det kan distribueras ut på nätet i Äng via en provisorisk dricksvattenpump.

Det är alltid ett visst problem med större ombyggnader på vattenanläggningar. Produktionen och leverans av dricksvatten kan egentligen aldrig upphöra.
- Våra kunder skulle nog inte acceptera att vi stänger av leverans av dricksvatten någon längre tid. Därför är provisorisk drift något vi alltid måste ta med i beräkningen konstaterar Patrik.

Projektet påbörjades i september och beräknas vara klart i slutet av oktober.