Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nils Holgerssson
Bra resultat för NAV i Nils Holgersson-undersökningen

Nils Holgersson-undersökningen, vars samlade resultat presenterades i slutet av förra året, visade under 2014 att vi inte har förflyttat oss i någon riktning jämfört med branschkollegor. Liksom under 2013 når vi plats 57, vilken får betraktas som ett prisvärt och godkänt resultat.
NAVs elnätspriser når vid årets mätning plats 36 (32). Våra fjärrvärmepriser ligger fortsatt på en mycket bra nivå, där vi i riksjämförelsen når plats 27 (29) av de 263 kommuner där fjärrvärmeleverantörer finns etablerade. För tjänsterna VA och Renhållning ligger vi i nivå med medel i Sverige.

Vi kan konstatera att NAV, som trots allt är en ganska liten aktör i energibolagssammanhang, erbjuder kommuninvånare och näringsidkare bra och konkurrenskraftiga priser. 

 

Vad är Nils Holgersson-undersökningen? 

För 19:e året har Nils Holgersson flugit över alla Sveriges 290 kommuner för en jämförelse av priserna för fjärrvärme, elnätsöverföring, vatten och avlopp samt hämtning av hushållsavfall i ett flerfamiljshus. Det är alltid spännande när årssammanställningen kommer för att se hur vi ligger till jämfört med kollegorna i branschen.

Läs mer om Nils Holgersson-undersökningen