Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nässjö affärsverk satsar på utbyggnad av laddinfrastruktur

I somras uppgraderades laddstolparna på Södra torget i Nässjö till snabbare laddare med stöd för så kallad semisnabb laddning. Nu satsar NAV på ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i Nässjö kommun. I centrala Nässjö finns i dagsläget parkeringar för elbilar på 3 platser; Stadshusets parkering, Parkeringen Oxen och Södra torget.

- För att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt Nässjö kommun så planerar vi nu för tio laddstolpar till i Nässjö, Bodafors, Forserum och Malmbäck, säger Patrik Cantby, VD, NAV. 

Utbyggnaden kommer att ske med hjälp av så kallade Klimatklivspengar. Det var i höstas som ansökan skickades in till Naturvårdsverket och i januari var den beviljad.

Satsningen görs framför allt på publika laddstolpar för allmänheten och utbyggnaden kommer att starta till våren.

Nässjö Affärsverk kommer att äga och underhålla laddstolparna och genom vår samarbetspartner Park & Charge kommer vi att kunna erbjuda våra kunder flexibla betallösningar. Antingen betalar kunden genom att registrera ett laddkort eller via direktbetalning vid varje laddtillfälle.  

NAV är medlemmar i Jönköpings läns Klimatråd där visionen är att bli ett Plusenergilän 2050. Detta innebär bland annat att utsläppen av koldioxid ska minska och att produktionen av förnybar energi ska öka i länet.