Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild

Nu är det dags att ansöka om feriearbete på NAV. Under två fyraveckorsperioder, v 25-28 och v 29-32, tar vi emot ungdomar på flera avdelningar. Arbetsuppgifter är t ex skötsel av grönytor. Du måste fylla minst 16 år under 2014 för att kunna söka feriearbete hos oss. Har du frågor, ring Eva Enell på tel 0380-51 71 82.

Hämta din ansökan här och skicka in den senast 11 april.