Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
NAV-medarbetare

NAV vill varna för att släppa in främmande personer i sitt hem. NAVs medarbetare har alltid arbetskläder märkta med NAV-loggan då arbete ska utföras hos kunder. Våra bilar har såväl NAV-loggan som märkning som visar vilken verksamhet bilen tillhör. Vidare har våra medarbetare legitimation och vi har nu uppmanat våra medarbetare att tydligt visa företagslegitimation, också den med NAV-logotype på.

Är man trots detta osäker på om man ska släppa in våra medaretare, så återkommer vi gärna om kunden önskar få bekräftat från vår Kundservice att besök är planerat. Vi vill slutligen informera om att vid service på fjärrvärmeanläggning eller byte av mätare (el, vatten eller fjärrvärme) aviserar vi alltid dessa besök innan, skriftligen eller muntligen.