Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Häck som måste klippas vid trottoar

Ett gemensamt ansvar

Efter en härlig sommar går vi nu mot mörkare tider. Då är det viktigt att gångbanor, trottoarer och vägar är trafiksäkra, för din skull. Växter eller annat får inte hindra sikten eller göra det svårt att komma fram. Gångtrafikanter ska obehindrat kunna gå på trottoaren utan att häckar och annan växtlighet tar plats.

Tillsammans med dig som fastighetsägare arbetar vi för att trafikmiljön i ditt bostadsområde ska vara säker och trygg för alla. När det kommer till träd, häckar och buskar är det viktigt att se till så de inte växer ut i gång-, cykel- eller körbana eller att de inte skymmer belysning, vägskyltar och trafiksignaler.

Om du har växtlighet som sträcker sig över gata, gång- eller cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd på minst 3,0 meter, oavsett årstid. Tänk på att regn och blöt snö tynger ner växtligheten.

 

Snö och ishalka vid sophämtningen

Tänk på att skotta och grusa fram till platsen där dina soptunnor står för tömning. Sopa av snö från sopkärlen, så är det lättare för oss att komma fram och göra ett bra jobb. Vi är tacksamma för alla de kunder som vänder handtagen ut mot gatan när det är dags för oss att tömma kärlen. Det underlättar vårt arbete enormt, inte minst vintertid.

SMS-påminnelse 

Du som har sophämtning varannan vecka kan få gratis SMS-påminnelse kvällen innan vi kommer. Det är extra praktiskt kring jul och nyår när sophämtningen ändras och vi inte kommer den vanliga dagen.