Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ny chef för Energiverksamheten

Närbild granbarr

Lennart E Karlsson har den 10 juni utsetts till ny Energichef inom Nässjö Affärsverk AB (NAV). I samband med detta tillträder han också som VD i Nässjö Affärsverk Elnät AB, dotterbolag till Nässjö Affärsverk AB. 

Lennart har sedan två år tillbaka en tjänst som driftchef för Kraftvärmeverket inom NAV och har sedan tidigare erfarenhet från energibranschen. Han har i rekryteringsprocessen visat sig ha de bästa meriterna och erfarenheten för att driva vidare ett av NAVs alla viktiga affärsområden.

Omfattande och viktigt affärsområde

Energiavdelningen producerar årligen närmare 170 GWh värme till 1800 fjärrvärmekunder. Därtill produceras en större mängd miljövänlig el, ca 30 GWh, vilket tillsammans med produktionen från Ramsjöholms vattenkraftstation (ca 6,5 GWh) motsvarar ungefär 20% av elbehovet i Nässjö stad. Elnätet i Nässjö tätort omfattar ca 9000 kunder och omsätter ca 170 GWh/år el. Energiavdelningen omfattar drygt 20 medarbetare.

- Vi är glada för att samarbetet nu utvecklas till att Lennart tillträder som chef för hela Energiavdelningen, vilken omfattar vattenkraftsproduktion i Ramsjöholm, elnätsverksamheten, kraftproduktion i Nässjö Kraftvärmeverk, samt fjärrvärmen i våra mindre nät i Bodafors och Anneberg, säger VD Greger Phalén.

Betydelsefulla framtidsfrågor

VD Greger Phalén ser det som viktigt att NAV fortsatt driver de stora frågorna framåt inom Energiavdelningen. Starkt fokus kommer att sättas på effektiv värmeproduktion med fortsatt utveckling av verksamheten. Vidare har vi startat ett projekt för att se över vår prismodell för fjärrvärme. Inom elbranschen väntas förändringar till följd av Nordisk slutkundsmarknad som är under införande och berör i huvudsak elnätsägare och elhandelsföretag. Därför är det viktigt att vi utökar kontakten och samarbetet med våra kunder för att tillsammans nå energieffektiviseringar och genomföra betydelsefulla miljöinsatser.

Vi vill slutligen rikta ett tack till vår tidigare energichef Magnus Boije, som lämnade NAV tidigare i år.