Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Elpriskompensation

lampor i taket

På grund av de höga elpriserna avsätter regeringen knappt sju miljarder för att ge stöd till de ca 2 miljoner hushåll som förbrukat minst 700 kWh/månad mellan december 2021 och februari 2022.

Kompensationen hanteras av elnätsbolagen och vi på Nässjö Affärsverk (NAV) har som ambition att kompensera kunderna med början på fakturan som skickas ut i maj.

Modellen för elpriskompensationen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kr per månad, totalt 300 kr. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2000 kr per månad, totalt 6000 kr.

Mer information om elpriskompensationen kan du läsa här