Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Elnät och VA-nät uppgraderas vid upprustning av Storgatan

Elnät och VA-nät uppgraderas vid upprustning av Storgatan

Med start v 35 och under tio veckor kommer ett omfattande arbete med att rusta upp Storgatan pågå. I samband med dessa arbeten förnyar och uppgraderar NAV belysning, elnät och VA-nät.

Arbetet ska göra att området blir mer trafiksäkert och tillgängligt för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning. När arbetet är klart har det skapats en mer trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanter som rör sig i området.

Läs mer om arbetet på Storgatan på Nässjö kommuns hemsida