Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Avbrott

Ökad klordosering i Bodafors till följd av kraftigt regn

Vi har haft problem med den provisoriska intagningsledningen till det nya vattenverket i Bodafors.

Gårdagens regnväder gjorde att smuts i sjön rördes upp och att vattnet in till verket därför var smutsigare än vanligt. Därför har vi fått öka doseringen av klor i vattnet vilket medför att det kan förekomma svag sjösmak eller smak av klor. Detta är dock helt ofarligt.