Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Byte av insamlingssystem 2023

Sopbil på landet samverkan b 16:9

Under 2023 kommer vi att byta insamlingssystem. Bytet av insamlingssystem gör vi gemensamt med Aneby Miljö & Vatten och Eksjö Energi.
I samband med detta kommer matavfallsinsamling att bli obligatorisk för alla och allt mat- och restavfall ska separeras i varsitt fack eller kärl.

Läs mer här:
www.nav.se/Renhaallning/Nytt-insamlingssystem-2023