Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Alla kan sortera ut sitt matavfall

Brun påsar i stan, gröna påsar på landsbygden

Vi är glada över att vi kan erbjuda våra kunder att sortera ut sitt matavfall! Du som bor i tätort använder dig av de BRUNA papperspåsarna som slängs i ditt matavfallskärl. Bor du på landsbygd har du ett grönt kärl men sorterar ut matavfallet i de GRÖNA plastpåsarna. Det är olika bilar som kör i tätort och på landsbygd därför tar vi tillvara på matavfallet på olika sätt. De gröna påsarna är vanliga plastpåsar och får inte slängas i ditt kärl avsett för matavfall. För att allt i processen ska fungera är det viktigt att du använder det sorteringssätt som är bestämt i ditt område.

De BRUNA papperspåsarna hämtar du hos oss, på Willys, Coop, Ica eller på något av medborgarkontoren i Nässjö kommun. När de GRÖNA plastpåsarna börjar ta slut knyter du fast en på kärlets handtag vid nästa sophämtning så lämnar vi en ny rulle. Tillsammans skapar vi livskvalitet!

Bor du i tätort använder du dig av bruna påsar för matavfall. Bor du på landsbygden ska du använda dig av de gröna påsarna för matavfall.