Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Tillbud i Nässjös kraftvärmeverk 

Ny panna vid kraftvärmeverket i Nässjö

Vi har haft ett allvarligare tillbud i kraftvärmeverket den 29 oktober. En mindre brand uppstod i taket på kraftvärmeverket. Värme från en skorsten antände takpapp. Rådiga medarbetare upptäckte snabbt branden och släckte med handsläckare. Räddningstjänsten larmades och hjälpte till med eftersläckning och säkrade att branden var helt släckt. Vi är glada för att det hela slutade väl och att vi har bra rutiner, som bland annat innefattar regelbundna övningar i nödlägesberedskap och hur vi ska agera vid tillbud. 

Nu pågår efteranalys och eventuella åtgärder kommer att vidtas för att minimera risken för att något liknande inträffar igen. 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?