Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Bli vattensmart!

Vattendroppar

Det gångna året har varit ovanligt torrt. Lite nederbörd har fallit under året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna har varit mycket låga under större delen av året. Många enskilda brunnar ha sinat på landsbygden och tillgången på vatten har varit dålig på många ställen. Även den kommunala dricksvattenförsörjningen har märkt av de låga yt- och grundvattennivåerna och i vissa kommuner påverkats kraftigt.

Grundvattentillgången kommer troligtvis fortsatt att vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder vatten för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå. Det är därför mycket viktigt att hushålla med det vatten som finns.

Bli vattensmart genom att följa tipsen nedan:

  • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
  • Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten. 
  • Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten. 
  • Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten. 
  • Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt. 
  • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. 
  • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus. 
  • Inte fylla pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn. 
  • Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

 

Har du egen brunn där vattnet sinar? Hos Höglandets räddningstjänstförbund kan du läsa om vad som gäller för dig.