Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Vatten

Bevattningsförbudet i Nässjö kommun upphör

Från och med den 6 oktober 2022 upphör gällande bevattningsförbud i Nässjö kommun. Men läget är fortfarande ansträngt och det är viktigt att alla gör det man kan för att spara på vattnet. 

Låt inte vattenkranen spola i onödan. Ha en kanna vatten i kylen istället för att alltid ha kallt vatten.

Låt inte vattenkranen spola i onödan. Ha en kanna vatten i kylen istället för att alltid ha kallt vatten. 

-  Tillsammans har vi gjort skillnad! Sedan bevattningsförbudet infördes den 2 augusti har vi gemensamt minskat vår vattenförbrukning med cirka 6,5 % jämfört med motsvarande period de senaste två åren, förklarar Alexander Björkegren, chef för VA på Nässjö Affärsverk (NAV). Minskningen motsvarar ungefär fyra dygns förbrukning i Nässjö.   

- Vi ser att bevattningsförbudet har gett effekt och jag vill verkligen tacka alla som har hjälpt till och tänkt till kring sin vattenanvändning, betonar Alexander Björkegren.

Att vi släpper på bevattningsförbudet beror bland annat på att växtsäsongen går mot sitt slut vilket gör att den nederbörd som faller fyller på våra vattentäkter istället för att sugas upp av växtligheten.

- Vattennivåerna är fortfarande låga men stabila så vi måste fortsätta att vara sparsamma med vårt dricksvatten, poängterar Alexander Björkegren.

Det är inte bara förbudet som har gjort skillnad, tror Alexander Björkegren. Medvetenheten om låga vattennivåer i landet har ökat, vilket har gjort att vi har tänkt till kring vår dricksvattenanvändning och blivit ”vattensmarta”.

Bevattningsförbudet har varit en utmaning för många och så också för oss på NAV.

Ett exempel på detta är bevattningen av kommunens sommarblommor som har vattnats med sjövatten från mindre känsliga sjöar. Detta var något som redan efter bevattningsförbudet 2018 infördes och har fortsatt sedan dess. Nässjö kommun har fått bidrag för vattenhushållning till kommunens idrottsanläggningar och kommer under vintern och våren 2023 investera i alternativa lösningar till bevattning.

Om det blir ett bevattningsförbud inför nästa sommar vågar inte Alexander Björkegren sia om. 
- Det beror dels på hur bra vi är på att vara sparsamma i vår dricksvattenanvändning och dels på hur vädret kommer att vara framöver. Det krävs en nederbördsrik höst och vinter för att fylla på nivåerna i våra vattentäkter, förklarar han. Att vi släpper på förbudet är en sak men vi har ett fortsatt ansträngt läge och det kräver även att alla hjälps åt med att vara sparsam med vattnet.  

Vatten i handen

Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet. Det du gör har betydelse!

Tips på hur du kan spara vatten