Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Begränsad framkomlighet på Queckfeldtsgatan i Nässjö

Till och med v.22 arbetar vi med underhåll av fjärrvärmenätet utmed Queckfeldtsgatan i Nässjö. Detta innebär att framkomligheten på Queckfeldtsgatan, vid viadukten, kommer att vara starkt begränsad. Vi ber om överseende med de eventuella trafikproblem detta medför.