Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avstängd gång- och cykelväg när lekplats byggs ut

Gång- och cykelväg i Stadsparken i Nässjö

På uppdrag av Nässjö kommun bygger vi nu ut lekplatsen i Stadsparken i Nässjö. Under tiden arbetet pågår är delar av gång- och cykelvägen nedanför lekplatsen avstängd. Alternativ väg har skyltats upp så att både gående och cyklister kan ta sig fram. Avstängningen gäller från och med onsdag den 10/10 kl. 8.00 och 2-3 veckor framåt.