Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avloppsledningar rengörs och förbättras

Nu rengör och förbättrar vi drygt 370 meter avloppsledningar i Forserum. Arbetet pågår under v.12, med start den 21 mars. Berörda områden är Kyrkogatan – Fiabgatan – Sörbyvägen – Fabriksgatan. Vår entreprenör Aarsleff Rörteknik AB kommer att ha diverse utrustning och fordon med sig vilket gör att framkomligheten i det berörda området kan bli begränsad. 

Tips och råd

Arbetet utförs via befintliga avloppsbrunnar. Det kommer inte att bli några vattenavstängningar eller liknande. Du bör dock inför arbetet ha koll på att det är vatten i fastighetens vattenlås, annars kan det medföra dålig lukt från avlopp inomhus. Det kan också bli lukt av plast, men detta är inte hälsofarligt. Så vårt tips är att ha koll på fastighetens vattenlås under tiden arbetet pågår.

Har du frågor om arbetet så är du välkommen att kontakta VA-ingenjör David Karlsson, tel. 0380-51 71 33.

Nässjö Affärsverks förnyelseplan

Nässjö Affärsverks mål är att förnya 1000 meter avloppsledning varje år. Var arbetet ska utföras prioriteras utifrån ålder på avloppet, läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott samt möjligheten att samordna arbetet med andra gatu- och asfalteringsarbeten.