Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Bild: Gamla vattenledningar
Kollapsad avloppsledning i Bodagatan, Bodafors

Under kvällen den 12 mars kollapsade en avloppsledning i Bodagatan i Bodafors. Avbrottet har uppstått mellan Myrgatan och Parkgatan och en tillfällig ledning pumpar nu avloppsvatten förbi den trasiga ledningen.

Vi har inlett projektering och planering för byte av ledningen. Detta är något som var planerat att göras inom några år, nu får arbetet göras akut och vi får prioritera om.

Vi räknar med att påbörja arbetet direkt med att byta ledningssträckan mellan Myrgatan och Parkgatan och det kommer att pågå grävarbete och ledningsbyte under ett par veckor. Samtidigt passar vi på att även förnya vattenledningarna. Det innebär att boende längs kvarteret kommer få provisoriskt vatten. Korta vattenavstängningar kan förekomma under arbetets gång, vilket vi kommer avisera via dörrknackning eller information i brevlådorna till berörda fastighetsägare längs Bodagatan 1 - 11. 

Vid frågor om avbrottet och de planerade arbetet med byte av såväl dricksvattenledningar som avloppsledningar, kontakta VA-ingenjör Göran Strand via växeln 0380-51 70 00

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?