Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Arbetsplats/område Södergården – sträckan avstängd tills arbetet är slutfört

Nu och en tid framåt utför NAV, tillsamman med vår underentreprenör, arbete med vatten & avlopp i arbetsområde Södergården.

Södergården arbetsplats/område

Södergården arbetsplats/område

Det innebär att sträckan mellan Vattenverket på Vattenverksgatan, Spexhultsvägen till Kvarntorpsrondellen (se svart linje på bilden) är en byggarbetsplats och avstängd för allmänheten tills arbetet är slutfört. Vi har förstått att det är en del som promenerar in på arbetsområdet på Vattenverksgatan genom skogspartiet med mera.
Vi ber alla respektera att det är avstängt och ej tillåtet att vistas där.