Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Återvinningsstationer och felanmälan

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Från den 1 januari har NAV tagit över ansvaret för återvinningsstationerna som finns på många platser i Nässjö kommun. Containrarna töms regelbundet, men vi måste alla hjälpas åt att hålla det fint runt dessa. 
Felanmälan
Skulle det vara fullt på den återvinningsstation du besöker, gör en felanmälan på www.nav.se/atervinningsstationer . Här kan du också anmäla om det är skräpigt runt stationen.
Vill du veta mer, hittar du detta i länken här ovan.