Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
NAVs elnätschef Lennart Pamp

Nässjö Affärsverks elnätschef Lennart Pamp är nöjd med att, genom samverkan med andra energibolag och på ett kostnadseffektivt sätt, kunna installera smarta elmätare hos kunderna i Nässjö stad. Till år 2025 ska alla gamla mätare vara utbytta.

35 000 kunder får smarta elmätare

Senast år 2024 måste alla elmätare bytas ut till så kallade smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav som börjar gälla 2025. För Nässjö Affärsverk (NAV), Eksjö Energi, Njudung Energi och Vimmerby Energi & Miljö har kravet lett till att bolagen har gått samman för att få en kostnadseffektiv lösning för sina totalt 35 000 kunder som ska få smarta elmätare. Även inom fjärrvärme pågår ett liknande initiativ.

- För våra kunder innebär elmätarbytet att de kan vara mer aktiva i sina val på elmarknaden. I framtiden kan det även bli så att elen kommer att kosta olika mycket vid olika tider på dygnet och då kan kunden själv vara med och styra sin egen förbrukning. Detta är ett steg i rätt riktning mot framtidens smarta elnät, konstaterar elnätscheferna i respektive bolag.

Lösningen ger kunderna bättre insikt i sin förbrukning 
Genom en modul i elmätaren kan kunderna ta del av mätdata och använda dem för att bli mer energieffektiva. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd el per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.

De fyra elnätsbolagen kommer, med den nya gemensamma lösningen, att kunna jobba ihop och hjälpa varandra när det behövs. Eventuella strömavbrott registreras automatiskt vilket underlättar för elnätsbolagen vid eventuell utbetalning av avbrottsersättning och rapportering till myndigheter. Nya funktioner kan laddas ner utan att en drifttekniker behöver genomföra ett fysiskt besök hos kund.  Detta sparar pengar och är också bättre för miljön.

- Genom att dela på kostnaden för det nya elmätarsystemet sparar vi mycket pengar utan att behöva kompromissa på kvalitet eller säkerhet, menar bolagens VD:ar.

Användbarhet och IT-säkerhet viktiga kriterier
Lösningens användbarhet och säkerhet var två viktiga kriterier för bolagen vid val av leverantör. Den gemensamma lösningen är därför uppbyggd kring välkända och beprövade standarder inom IT och energimätning. Trots att man delar på samma system så hålls insamlade mätdata säkert separerade, bland annat för att hjälpa bolagen att följa dataskyddsförordningen (GDPR). 

- Digitalisering av nätet börjar med enheterna som mäter och tillhandahåller intelligens i elnätets utkanter. Våra smarta elmätare och sensorer är utformade för mycket mer än att samla in data för förbrukningsfakturering – de är de kraftfulla motorerna bakom en smartare drift. Jag tycker det ska bli oerhört kul att få följa utrullningen av nästa generations elmätare tillsammans med de fyra bolag som gått samman för att bli så kostnadseffektiva som möjligt, säger Mikael Bosticco, Sales Manager Kamstrup Sverige, som levererar det nya systemet till energibolagen.

Bild på en smart elmätare

35 000 kunder ska få smarta elmätare installerade.

Kort om Kamstrup
Mätarna och insamlingssystemet OMNIA levereras av Kamstrup, som är bland de ledande i Europa inom energi- och vattenmätning. Elmätarna är tillverkade i Danmark och lösningen levereras av Kamstrups svenska experter med lång erfarenhet från liknande leveranser. 

- Vår avtalsleverantör Svensk inköpscentral för infrastruktur (Sinfra), har efter förfrågan och undersökning ingått ett ramavtal med Kamstrup. Då flera av energibolagen i detta samarbete sedan tidigare har arbetat med Kamstrup och har god erfarenhet av deras produkter och tjänster valde vi att ansluta oss till detta, säger de upphandlande bolagen.