Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Priser Renhållning

Röd portmonnä

Hämtning av hushållsavfall och latrin

Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering och omhändertagande av hushållsavfall från privatkunder, fastighetsägare och näringsidkare. Du kan läsa renhållningstaxan i sin helhet här: 

 

 

Behandlingsavgifter vid Boda Avfallsanläggning

Privatpersoner lämnar grovavfall kostnadsfritt vid Boda Avfallsanläggning. Detta gäller för allt grovavfall med undantag av slipers, se prislista nedan för aktuella avgifter.
För grovavfall lämnade från verksamheter och näringsidkare utgår avgifter enligt