Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Elledningar i skyn

Priser

Från och med den 1 januari 2022 justerar vi våra avgifter. De justerade priserna ser ut enligt följande: Avgiften för elnät höjs med 7%, fjärrvärmeavgiften blir oförändrad (0%) och VA-avgiften höjs med 5%. Renhållningsavgiften gäller en höjning med 6%, men först efter slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Våra nu gällande priser (2021/2022):

Priser elnät 

Priser fjärrvärme

Priser vatten och avlopp

Priser renhållning