Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Elledningar i skyn

Priser

Från och med den 1 januari 2021 justerar vi våra avgifter. De justerade priserna ser ut enligt följande: Avgiften för elnät blir oförändrad (0%), fjärrvärmeavgiften höjs med 1% och VA-avgiften med 8%. För renhållningsavgiften gäller en höjning med 8% från och med 1 april, efter slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Våra nu gällande priser (2020):

Priser elnät 

Priser fjärrvärme

Priser vatten och avlopp

Priser renhållning