Sök
Sök
Elledningar i skyn

Priser

Från och med den 1 januari 2021 justerar vi våra avgifter. De justerade priserna ser ut enligt följande: Avgiften för elnät blir oförändrad (0%), fjärrvärmeavgiften höjs med 1% och VA-avgiften med 8%. För renhållningsavgiften gäller en höjning med 8% från och med 1 april, efter slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Våra nu gällande priser (2020):

Priser elnät 

Priser fjärrvärme

Priser vatten och avlopp

Priser renhållning