Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
Nässjö, Sörängen Arbete pågår med fjärrvärme, förläggning av ca 450 meter fjärrvärme till 3 tomter. Planerad start v. 45, beräknas vara klart v. 10 2023. Tony Hallberg, Platschef NAV tel. 0380-51 71 65
Johan Olsson, projektledare NAV tel. 0380-51 71 47
Nässjö Bevattningsledning Handskerydssjönt till  Skogsvallen.
Syfte bland annat att inte behöva använda färskvatten för bevattning av fotbollsplaner under sommartid.
Planerar start v. 47/48. Arbetet beräknas vara klart v. 10 2023. Tony Hallberg, Platschef NAV tel. 0380-51 71 65
Alexander Furubrink projektledare NAV tel. 0380-51 71 64
Nässjö, Elmgatatn Byte av VA-ledningar på Elmgatan mellan Änggatan och Sjöbylundsgatan. Nya elledningar läggs samtidigt.
Asfaltering därefter.
Arbete börjar v. 49 och beräkns pågå till februari 2023, med uppehåll fram till asfaltering under våren 2023.
Under arbetets gång kan det vara svårt att använda er befintliga parkering när vi arbetar utanför er infart, kan vara begränsad framkomlighet även till fots.
Johan Grändemark, Platschef NAV tel. 0380-51 70 60
Jonas Möller, Projektledare NAV tel. 0380-51 71 38

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig streamad värme (fjärrvärme) och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.