Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
Nässjö, Centrum
  • Byggnation av gång/cykelväg utmed Järnvägsgatan samt renovering av övergångstället utanför stationen. Sten och plattsättning kommer att renoveras
  • Förstärkning av elnätet från och framför Stadshuset till Postgatan, korsning av gatan och därefter grävning i trottoaren längst Rådhusgatan. Trafik kommer att ledas om.
Planerad start v. 18, beräknas vara klart v. 28 2023. Carl Rydén, Projektledare, Nässjö kommun, tel. 0380-51 81 34
Bodafors, Kapellgatan Beräknad start v. 16 Beräknat avslut v. 28 Tomas Nilsson             
Nässjö, Järnvägsgatan Beräknad start v. 19 Beräknat avslut v. 28 Tony Hallberg, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 65
Nässjö, Tuvegatan Byggnation av gång- och cykelvägar samt nya busshållplatser. Start v. 32 beräknas klart till v. 35.  
Ormaryd Angöring vid förskolan. Nya parkeringar samt hållplats för avlämning/hämtning. Start v. 36 beräknas klart till v. 41.  
Nässjö, Isåsavägen Beräknad start v. 23 Beräknat avslut v. 35 Tony Hallberg, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 65
Forserum, Kyrkogatan Beräknad start v. 34 Beräknat avslut v. 44 Tony Hallberg, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 65
Nässjö, Brinellgatan Byggnation av chikaner/dagvattenmagasin. Nässjö, Brinellgatan: Start v. 32 beräknas klart till v. 35.  
Forserum, Kyrkogatan VA sanering, byte utav serviser samt kabelförläggning. Start v. 35 beräknas klart till v.45.  
Nässjö, Sjöbergsvägen Byggnation av gång- och cykelbana amt busshållplats. Start v. 36 beräknas klart till v. 39.  

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig streamad värme (fjärrvärme) och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.