Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
Nässjö Sörängen, exploatering industriområde Pågår. Klart 2020 Niclas Enell, NAV  tel. 0380-51 71 64
Nässjö Södra vägen, Kvarntorp-Isåsa. Del av ny ringled Pågår. Klart 2021 Niclas Enell, NAV tel. 0380-51 71 64
Nässjö Byggnation av cirkulationsplats vid Isåsa Start v. 6. Klart sommaren 2020 Dennis Ehrin, NAV tel. 0380-51 71 65
Nässjö Byggnation ny gång- och cykelväg vid kvarteret Snickaren Start v. 7. Klart sommaren 2020 Niclas Enell, NAV tel. 0380-51 71 64
Forserum Byggnation av parkeringsplats där den gamla stationen varit Start v. 7. Klart sommaren 2020 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Bodavägen Etapp 2, byte av vatten- och avloppsledningar i gatan Start v. 15. Klart sommaren 2020 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Trädgårdsgatan, byte av vatten- och avloppsledningar i gatan Start v. 17. Klart sommaren 2020 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Brogatan Etapp 2, iordningställande av gatans  sidoområde Start v. 19. Klart sommaren 2020 Niclas Enell, NAV tel. 0380-51 71 64
Stensjön Byte av råvattenledning Start v. 22. Klart hösten 2020 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Gamlarpsvägen, byte av vatten- och avloppsledningar i gatan Start v. 33. Klart hösten 2020 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Byggnation av gång- och cykelbana på Kolonigatan Start. v. 26. Klart sommaren 2020 Dennis Ehrin, NAV tel. 0380-51 71 65
Nässjö Södra Handskeryd, byggnation av gata och VA för nytt bostadsområde Start v. 25. Klart 2021 Dennis Ehrin, NAV tel. 0380-51 71 65

 

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig fjärrvärme och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?