Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
Nässjö Sörängen, exploatering industriområde Pågår. Klart 2022
Sörängen byggs ut allteftersom Nässjö kommun säljer tomter.
Carl Rydén, TSF  tel. 0380-51 81 34
Nässjö Södra vägen, Kvarntorp-Isåsa. Del av ny ringled Pågår. Klart 2021 Carl Rydén, TSF  tel. 0380-51 81 34
Nässjö Södra Handskeryd, byggnation av gata och VA för nytt bostadsområde Klart sommaren 2021 Carl Rydén, TSF  tel. 0380-51 81 34
Fredriksdal  Sjölund/Klinten, nyanläggning av kommunalt VA-system   Start januari 2021, färdigställande till våren 2022  Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Bodafors Luftvägen, förnyelse av VA-ledningar. Under pågående arbete kommer 
framkomligheten på vägen vara starkt begränsad.
Det finns 2st tillfartsleder/gränder mellan Magasingatan och Luftvägen som kan användas under tiden arbetet pågår.
Arbetet pågår  v. 23-33 och v. 40-46. Återfyllning/fullt körbar väg v. 27-32. Projektledare - Felix Petersen 0380-51 71 39
Nässjö Industrigatan. Byte av VA-ledningar och ombyggnation av gata Start vecka 25, klart hösten 2021 Johan Grändemark, NAV tel 0380 – 51 71 60
Nässjö Nybyggnation gång- och cykelbana mellan Isåsa-rondellen och Vintervägen Planerad start vecka 35. Arbetet beräknas pågå t.o.m. vecka 44 Tony Hallberg, NAV tel. 0380 – 51 71 65
Nässjö Anläggning av elkabel/fiber längs Skogskyrkogården ner till Södra Handskeryd Planerad start vecka 35. Arbetet beräknas pågå t.o.m. vecka 44 Tony Hallberg, NAV tel. 0380 – 51 71 65
Nässjö Nybyggnation av busshållplats vid Skogskyrkogården Planerad start vecka 35. Arbetet beräknas pågå t.o.m. vecka 44 Tony Hallberg, NAV tel. 0380 – 51 71 65

 

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig fjärrvärme och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.