Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Faktureringsintervall

Vattendroppe strå

Vi har olika faktureringsintervall beroende på vilka produkter och tjänster vi levererar till dig. 

Nedan ser du de faktureringsalternativ vi erbjuder som standard. Avvikelser kan förekomma av olika skäl.

Som kund kan du alltid välja att få tätare faktureringsintervall.
Hör gärna av dig!

Beskrivning Faktureringsintervall
Kund i villa med fjärrvärme samt andra tjänster Varje månad
Kund i villa eller lägenhet
(elnätsöverföring, renhållning, vatten & avlopp)
Varannan månad
Kund på landsbygden (renhållning) Varje kvartal
Kund med sommarboende (renhållning och/eller latrin) En gång per år
Kund med avtal för trädgårdsavfall En gång per år
Kund med avtal för slamtömning Efter utfört uppdrag enligt schema
Kund som begärt extra slamtömning Efter utfört uppdrag