Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avbrott & Driftstörningar

Avbrott ny 2017

Vid akuta fel på någon anläggning eller våra nät kan vi under arbetstid snabbt vara på plats. Uppstår felet när vi inte har öppet kommer du i kontakt med vår beredskapspersonal via SOS Alarm genom att ringa vår kundservice.

Vid akuta fel som rör...

  • Elavbrott inom Nässjö stad
    (Övriga kunder kontaktar ansvarigt nätbolag)
  • Vatten & Avlopp
  • Fjärrvärme
  • Gata, trafikljus, grönområden, etc

Du kontaktar SOS Alarm via vår växel 0380-51 70 00 utanför våra telefontider.

Kontakta oss också om du upptäcker skadegörelse eller annat på anläggningar och utrustning som tillhör NAV. Var dock försiktig och gå inte i närheten av spänningsförande ledningar eller utrustning som kan orsaka olyckor. Använd dig av länken nedan vid felanmälan av icke akuta ärenden.

Nässjö kommuns tjänst för felanmälan (icke akuta ärenden.)