Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Är din häck en trafikfara?

Bild: Yvig växtlighet

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att häckar och träd hålls efter för att inte hindra sikt och framkomlighet.

Det växer fort och mycket under sommarmånaderna!

Under sommarmånaderna växer grenar och kvistar från häckar, träd och buskar lätt långt utanför staket, tomtgränser och ofta i korsningar. Det ser lummigt och fint ut, men efter sommaren kommer snö, halka och mörker.

Under höst- och vintertid

Under hösten är det dags att börja förbereda sig inför vintern, då vi ska ut och röja snö, grusa och göra gator, gångbanor och trottoarer framkomliga i vinterväglag. Vi uppmanar därför alla fastighetsägare att hålla ett öga på detta. Beskär och håll efter. Tänk på att ta bort överhängande grenar 2-3 meter upp i luften och rensa bort andra växter som begränsar vår framkomlighet på trottoarer och gångstråk.

Om vi inte kan arbeta fritt och effektivt får vi hålla ut från trottoarer och gångbanor, eller så får vi helt enkelt hoppa över långa sträckor. Gående och cyklister tvingas då ut i vägbanan för att kunna ta sig fram, med risk för att bli påkörda.

Har du istället en nyplanterad häck eller väldigt lågt staket eller mur? Märk då gärna ut dessa inför vintern, så undviks skador i samband med snöröjningen. 

Regler för fastighetsägare i Nässjö kommun

Läs gärna om regelverket på Nässjö kommuns hemsida. De har bra och mycket utförlig information om vad som gäller.