Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild

Torgdagar, marknader och arrangemang

Under torgdagar och marknader samt andra spännande händelser i Nässjö kommun upplåts torg och parkeringsplatser till knallarnas marknadsstånd och till uppträdanden och shower. Inför dessa dagar är det alltid en del förberedelser för att allt ska fungera; avspärrningar ska göras, el ska dras fram. Ofta bistår vi med all möjlig service inför dessa tillfällen. Allt för att det ska bli bra för arrangörer och besökare!

Har du frågor om torghandel och marknader, kontakta oss: