Sök
Sök

Synpunkter på vårt arbete?

Flicka med förstoringsglas

Har du synpunkter på hur arbetet främst inom tätorternas gator, parker och övriga grönområden sköts?

Synpunkterna eller felanmälan kan också gälla lekplatser, parkeringsplatser, snöröjningen och annat i våra tätorter där du vill se förändringar eller förbättringar.

Använd dig av länken nedan för felanmälan för att ta dina synpunkter vidare.

Nässjö kommuns tjänst för felanmälan