Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Snöröjning – hur funkar det?

Snöröjning 2018

Snöröjning – hur svårt kan det vara? Här hittar du information om hur vi arbetar med snöröjning, frågor och svar, vart du vänder dig om du har synpunkter, fastighetsägarens ansvar med mera.

Informationsblad...

Informationen är framtagen tillsammans med Nässjö kommun (Tekniska serviceförvaltningen) och NAV, för att på ett förhoppningsvis enkelt sätt informera våra kommuninvånare om snöröjningen och vad som gäller.