Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sandupptagning 2024

Varje år vårstädar vi 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar. 

Sopmaskin

Under vintern behöver vi sanda och salta gatorna i Nässjö kommun för att minska halkrisken. För miljöns skull saltas det inte mer än nödvändigt, utan det är främst gator där bussar kör och platser som har hög halkrisk som saltas. När snön sedan börjar försvinna och gatorna håller på att torka upp är det dags för vårstädning. Då ska gatorna bli rena och fina från sand och skräp.

2024 påbörjas vårstädningen av gatorna i Nässjö kommun i början av april och beräknas ta 6-8 veckor beroende på vädret. 

Vi ber dig som har bil osv att under den här tiden, från vecka 13, ställa den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer.

NAV ansvarar för de lokala gatorna i tätorterna

Turordningslista för 2024

Yttertätorterna Klart Områden Nässjö tätort Klart
Stensjön  
Avbockat och klart
In- och utfarter, bussgator*
Avbockat och klart
Sandsjöfors
Avbockat och klart
Centrum*
Avbockat och klart
Sjövik
Avbockat och klart
Nyhem*  
Bodafors  
Avbockat och klart
Åkershäll  
Grimstorp  
Avbockat och klart
Åker  
Fredriksdal   Målen  
Malmbäck   Norrboda  
Forserum   Egnahem  
Äng   Runneryd  
Solberga   Annefors  
Flisby   Hultet  
Anneberg   Handskeryd  
Skullaryd      
Ormaryd      

* Prioriteras

Schemat är rullande över åren. Får du tidig vårstädning ett år, så kommer vi lite senare året därpå.

Trafikverket underhåller de större vägarna och genomfartsvägarna i samhällen

Följande vägar tillhör Trafikverket, tel. 0771-921 921 

Orter   Vägar
Anneberg   Eksjövägen, Ormarydsvägen
Solberga   Nässjövägen, Eksjövägen
Forserum   Jönköpingsvägen, delar av Storgatan och Kyrkogatan,
    Stenserydvägen mot ansl. Rv. 31/40
Äng   Örnvägen, Fågelvägen
Fredriksdal   Samhällsvägen, Hallhultsvägen
    (Obs! Del av Sjövägen röjs av vägsamfällighet)
Malmbäck   Mörebergsvägen, Kyrkogatan, Lyckevägen och Strömsdalsvägen
Bodafors   Eksjövägen, Sandsjövägen, Jönköpingsvägen
Grimstorp   Höglandsgatan, Mickel Göings väg
Sandsjöfors   Gransbovägen
Stensjön   Björkövägen, Sävövägen
Ormaryd   Solavägen