Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sandupptagning 2022

Varje år sopar och vårstädar vi 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar 

Sopmaskin

Varje vinter behöver vi sanda och salta gatorna i Nässjö kommun för att minska halkrisken på våra vägar. För miljöns skull saltas det inte mer än nödvändigt, utan det är främst gator där bussar kör och platser som har hög halkrisk som saltas. När snön sedan börjar försvinna och gatorna håller på att torka upp är det dags för vårstädning. Då ska gatorna bli rena och fina från sand och skräp.

2022 påbörjas vårstädningen av gatorna i Nässjö kommun i början av april och beräknas ta 6-8 veckor beroende på vädret. 

Vi ber dig som har bil osv att under den här tiden, från vecka 14 - 21, ställa den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer.

NAV ansvarar för de lokala gatorna i tätorterna

Turordningslista för 2022

Yttertätorterna Klart Områden Nässjö tätort Klart
Fredriksdal  
Avbockat och klart
In- och utfarter, bussgator*
Avbockat och klart
Malmbäck
Avbockat och klart
Centrum*
Avbockat och klart
Forserum
Avbockat och klart
Nyhem*
Avbockat och klart
Äng  
Avbockat och klart
Norrboda  
Avbockat och klart
Solberga
Avbockat och klart
 
Egnahem  
Avbockat och klart
Flisby  
Avbockat och klart
Annefors  
Avbockat och klart
Anneberg  
Avbockat och klart
Runneryd  
Avbockat och klart
Skullaryd   Hultet  
Avbockat och klart
Ormaryd  
Avbockat och klart
Handskeryd  
Stensjön   Åkershäll  
Sandsjöfors   Åker  
Sjövik   Målen  
Bodafors      
Grimstorp      

* Prioriteras

Schemat är rullande över åren. Får du tidig vårstädning ett år, så kommer vi lite senare året därpå.

Trafikverket underhåller de större vägarna och genomfartsvägarna i samhällen

Följande vägar tillhör Trafikverket, tel. 0771-921 921 

Orter   Vägar
Anneberg   Eksjövägen, Ormarydsvägen
Solberga   Nässjövägen, Eksjövägen
Forserum   Jönköpingsvägen, delar av Storgatan och Kyrkogatan,
    Stenserydvägen mot ansl. Rv. 31/40
Äng   Örnvägen, Fågelvägen
Fredriksdal   Samhällsvägen, Hallhultsvägen
    (Obs! Del av Sjövägen röjs av vägsamfällighet)
Malmbäck   Mörebergsvägen, Kyrkogatan, Lyckevägen och Strömsdalsvägen
Bodafors   Eksjövägen, Sandsjövägen, Jönköpingsvägen
Grimstorp   Höglandsgatan, Mickel Göings väg
Sandsjöfors   Gransbovägen
Stensjön   Björkövägen, Sävövägen
Ormaryd   Solavägen