Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Pågående arbeten

Insjö

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en för oss alla bättre miljö. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
Hansarp/Skärsboda Utbyggnad av VA Projekt under 2017-2018 Receptionen NAV,
tel. 0380-51 70 00
Nässjö Gång- och cykelväg Anneforsvägen - Fridhemsgatan - Sporthallsrondellen Början v. 21

Alexander Ivanovic, Projekteringsingenjör Samhällsbyggnadsavdelningen Nässjö kommun  
tel. 0380-518213

Joakim Lindberg Produktionsledare, NAV
tel. 0380-517164

Nässjö Rådhusgatan - Skolgatan - Stortorget. Underhåll och förnyelse av ledningar för elnät, fjärrvärme och fiber. Början v. 21

Alexander Ivanovic, Projekteringsingenjör Samhällsbyggnadsavdelningen Nässjö kommun  
tel. 0380-518213

Eibert Boo, NAV
tel. 0380-517149

Joakim Lindberg Produktionsledare, NAV
tel. 0380-517164

Nässjö Underhåll och förnyelse av VA-ledningar på Grangatan/Queckfeldtsgatan Början v. 26 Peyman Abdulla Ali
Projektledare NAV
tel. 0380-51 71 34
Nässjö Gång- och cykelväg Ingsbergsgatan - Skansgatan - Parkgatan Början v. 37

Alexander Ivanovic, Projekteringsingenjör Samhällsbyggnadsavdelningen Nässjö kommun  
tel. 0380-518213

Joakim Lindberg Produktionsledare, NAV
tel. 0380-517164

Nässjö Hagagatan - Parkgatan - Hagalundsgatan; Underhåll och förnyelse av ledningar för vatten, avlopp, elnät och fiber. Början v. 33
Beräknas klart v. 46

David Karlsson, Projektledare NAV  tel. 0380-517133

Eibert Boo, NAV
tel. 0380-517149

 Nässjö Skansgatan/Norrhagagatan; Underhåll och förnyelse av ledningar för vatten och avlopp. Beräknad start v. 38 Peyman Abdulla Ali
Projektledare NAV
tel. 0380-51 71 34

 

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig fjärrvärme och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?