Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Pågående arbeten

Insjö

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en för oss alla bättre miljö. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
Sandsjöfors - Norra Sandsjö Avlopp 2380 m och Vatten 2500 m Uppehåll. Klart våren 2020 Johan Grändemark, NAV
tel. 0380-51 71 60
Nässjö Sörängen, exploatering industriområde Pågår. Klart vinter 2019 Joakim Lindberg, NAV  tel. 0380-51 71 64
Nässjö Gång- och cykelbana Parkgatan - Sörängsvägen Start v. 21. Klart v. 26 Joakim Lindberg, NAV tel. 0380-51 71 64
Malmbäck Markarbeten för ny förskola Start v. 11. Klart v. 23 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Kvarntorpsrondellen. Förstärkningsledning Start v. 22. Klart va. 26 Joakim Lindberg, NAV tel. 0380-51 71 64
Nässjö Sturegatan. Renovering Start v. 26. Klart va. 37 Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö Norra Alsberg. Bostadsområde Start v. 23. Klart 2020 Dennis Erihn, NAV Tel. 0380-51 81 05
Nässjö  Bodavägen. Gång- och Cykelbana, servisbyten Start v. 26. Klart v. 38 Dennis Erihn, NAV Tel. 0380-51 81 05

 

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig fjärrvärme och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?