Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
       
Bodafors, Kapellgatan Beräknad start v. 16 Beräknat avslut v.43 Tomas Nilsson, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 60
       
       
       
Forserum, Kyrkogatan Beräknad start v. 34
VA sanering, byte av serviser samt kabelförläggning.
Breddning av gång- och cykelväg längs skolan.
Start v. 34. Beräknat avslut v. 47. Tony Hallberg, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 65
       
Nässjö, Sjöbergsvägen Byggnation av gång- och cykelbana amt busshållplats. Start v. 41 beräknas klart till v. 48. Tomas Nilsson, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 60
Bodafors, Jönköpingsvägen Förnyelse VA-ledningar för spillvatten, serviser och brunnar. Start v. 40, klart v. 44. Tomas Nilsson, Platschef, Nässjö affärsverk AB, tel. 0380-51 71 60
       

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig streamad värme (fjärrvärme) och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.