Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ledningsnät har mest verksamhet under jord!

Ledningsnät Rådhusgatan

Ledningsnät är en arbetsenhet inom Entreprenadavdelningen, där även Gata & Park ingår. När vi arbetar med gator och ledningar är det viktigt att optimera våra resurser för att framgångsrikt utföra de jobb som ska göras både över och under jord. Det är också betydelsefullt att jobba nära varandra och att alla har god kunskap och kommunikation om vad som är på gång. Därför är Ledningsnät och Gata & Park en avdelning hos oss.

Enheten Ledningsnät jobbar på uppdrag av våra andra verksamheter, t ex Vatten & Avlopp och Fjärrvärme. 

Här kan du läsa mer om vad Ledningsnät arbetar med:

Pågående arbeten

Ledningsnät förnyar ledningar, lagar akuta läckor, förlägger fjärrvärme, och ser till att våra fjärrvärme- och VA-nät samt pumpstationer fungerar som de ska. Ledningsnät ansvarar också för att serva fjärrvärmeanläggningar hos kund och byta vattenmätare. Allt för att vardagen ska fungera för våra kunder. Varje dag på året, varje tid på dygnet är det någon från ledningsnät som ligger i beredskap för att rycka ut om något akut skulle inträffa.

 

Ledningsnät Fordon