Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Utveckling och renovering av kommunens lekplatser

Under våren-hösten 2020 kommer renovering och utveckling av följande lekplatser i Nässjö kommun att genomföras:

 • Blåbärsstigen, Nässjö
  Lekplats_kommunen
 • Erkabo/Älvshultet, Nässjö
 • Per Hörbergs väg, Bodafors
 • Lejonborgens lekställning i Stadsparken, Nässjö
 • Albatrossens gungdjur i Stadsparken, Nässjö
 • Alsbergs lekplats, Nässjö

Samtidigt kommer följande lekplatser att avvecklas:

 • Smultronstigen, Nässjö
 • Elmgatan, Nässjö
 • Genvägen, Nässjö

För besök i lekplatser som avvecklas hänvisas till närliggande lekplatser:

 • Blåbärsstigen istället för Smultronstigen
 • Målenplan istället för Elmgatan
 • Lasarettsparken istället för Genvägen

Under tiden alla arbeten ska utföras kommer det ibland bli avspärrningar på platserna och alla lekredskap är inte tillgängliga. Några lekredskap som ska flyttas och återanvändas behöver renoveras, målas och ses över ordentligt. Nya redskap kommer att monteras på de platser som utvecklas.

Varför?

Inga barn ska behöva skada sig och inga föräldrar ska behöva känna oro. Säkerhetskrav på lekplatsredskap är höga och behov av upprustning och renovering är stort. En grundlig besiktning utförs varje år och löpande kontroller sker veckovis. Utifrån detta planeras varje år för utveckling och avveckling. Vi tittar också på hur väl lekplatsen utnyttjas och försöker planera så att de lekplatser vi utvecklar finns på godtagbart avstånd från de lekande barnen.

Utförare

Arbetet utförs av NAV AB på uppdrag av tekniska serviceförvaltningen, Nässjö kommun.

Vill du veta mera se här
www.nassjo.se/nyheter/arkiv/2020-05-08-utveckling-av-kommunens-lekplatser