Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Grusupptagning i Nässjö kommun

 

Varje år sopar och vårstädar vi 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar 

Varje vinter behöver vi grusa och salta gatorna i Nässjö kommun för att minska halkrisken på våra vägar. För miljöns skull saltas det inte mer än nödvändigt, utan det är främst gator där bussar kör och platser som har hög halkrisk som saltas. När snön sedan börjar försvinna och gatorna håller på att torka upp är det dags för vårstädning. Då ska gatorna bli rena och fina från grus och skräp.

2020 påbörjas vårstädningen av gatorna i Nässjö kommun i början av april och beräknas ta 6-8 veckor beroende på vädret. 

Vi ber dig som har bil osv att under den här tiden, från vecka 14 - 21, ställa den på fastighetens infart - det underlättar för oss när vi kommer.

 

Turordningslista för 2020

Yttertätorterna Klart Områden Nässjö tätort Klart
Solberga  
Avbockat och klart
In- och utfarter, bussgator*

 

Avbockat och klart
Flisby  
Avbockat och klart
Centrum*

 

Avbockat och klart
Anneberg  
Avbockat och klart
Nyhem*  
Avbockat och klart
Skullaryd  
Avbockat och klart
Handskeryd  
Avbockat och klart
Ormaryd  
Avbockat och klart
Åkershäll  
Avbockat och klart
Stensjön  
Avbockat och klart
Åker  
Avbockat och klart
Sandsjöfors  
Avbockat och klart
Målen  
Avbockat och klart
Sjövik  
Avbockat och klart
Norrboda  
Avbockat och klart
Bodafors  
Avbockat och klart
Egnahem  
Avbockat och klart
Grimstorp  
Avbockat och klart
Runneryd  
Fredriksdal  
Avbockat och klart
Annefors  
Malmbäck
Avbockat och klart
 
Hultet  
Forserum  
Avbockat och klart
   
Äng  
Avbockat och klart
   

* Prioriteras

Schemat är rullande över åren. Får du tidig vårstädning ett år, så kommer vi lite senare året därpå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?