Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Är du fastighetsägare? 

Äger du en fastighet? Då är det ditt ansvar att utföra åtgärder vad gäller renhållning, snöröjning och liknande åtgärder på trottoaren (gångbanan)* utanför din fastighet. Utrymmet för trottoar är vanligtvis 1,5 m utanför tomtgräns.

Det innebär att alla som äger en fastighet har ansvar att utföra:

  • Växtlighet på trottoar
    Snöröjning och halkbekämpning
  • Sandupptagning och bortforsling av sand
  • Borttagning av ogräs och annan växtlighet
  • Städning av skräp
  • Hålla rännstensbrunnar snö- och isfria

Vårt tips till dig:

Se över hur växtligheten kan uppfattas utifrån. Vänligen klipp häck, buskar eller träd så de inte breder ut sig och hindrar framkomlighet och sikt. Håll borta ogräset på trottoaren. 

*Allt enligt författningssamling Gångbanerenhållning antagen av kommunfullmäktige 1995-12.14 §18.
Hela författningssamlingen finns att läsa på www.nassjo.se

Tillsammans skapar vi livskvalitet!