Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ett år med Gata/Park

Årstidernas växlingar styr i mycket vårt jobb!

Vi jobbar utomhus alltifrån de kallaste och mörka vinterdagarna till de varmaste och mest underbara sommardagarna.

 

Arbetsuppgifter återkommer och mellan säsongerna ägnas mycket tid åt föreberedelser och planering inför kommande årstid, t ex översyn av maskinutrustning, beställning av varor och tjänster, utbildning och kompetenshöjning. Här kan du läsa om några av alla de olika arbetsmoment som ingår i Gatu- och Parkavdelningens vardag under ett år.

Vår

Sandupptagning

Så fort vintern har släppt sitt grepp om Nässjö kommun och höglandet så påbörjar vi sandupptagningen och städar undan efter vintern. Det är många ton stenkross, sand och skräp som ska bort. ”Det som göms i snö kommer upp i tö….” 
Vi har ca 25 mil gator och 10 mil gång- och cykelvägar som ska göras fina. Det tar oss ca 8 veckor att få allt klart. En normalvinter har vi ca 600 ton sand att sopa upp.

Stadsparken, parkeringsplatser och övriga grönområden i våra tätorter ska också ses över efter vintern, rester från löv och skräp tas bort.

Det som blivit illa åtgånget under vintern får vi reparera och återställa. Det är inte ovanligt att stolpar, staket och annat blivit skadade under vintermånaderna. Kantstenar har flyttats på och en del gräsmattor har skadats vid snöröjningen.

180 parksoffor ska ställas ut i vår närmiljö. Fontänerna som varit avstängda under vintern ska startas. För närvarande finns 7 stycken i kommunen som NAV sköter om.

52 lekplatser ska ses över efter vintern, så att de är säkra när våra barn börjar svinga sig i gungor och åka karuseller.

Under våren planeras och startas också flera förbättrings- och renoveringsarbeten av gator och övrigt som förberetts under vintern.

Sommar

Bild

Nu ska planteringar göras i ordning med många tusen sommarblommor som ska planteras på friland och i de cirka 65 urnor som pryder vår kommun. När blommor så är planterade innan midsommar ska de sedan vattnas och hållas fina under hela sommarsäsongen.

Vi har tillsyn på lekplatser och tömmer regelbundet ca 90 papperskorgar och 150 hundlatriner.

Träd, buskar och ogräs ska hållas efter och inte minst har vi många gräsmattor och grönområden att klippa under hela sommaren. Vi lägger mycket tid i vår stora stadspark, en oas mitt i centrala Nässjö.

Bild

Under sommaren har vi många feriearbetande ungdomar som hjälper oss med arbetet när vi själva ska ha lite semesterledigt. De gör en viktig insats.

När det är sommar och varmt passar vi också på att fräscha upp övergångsställen och andra markeringar i asfalten.

Höst

Bild

Under hösten har vi mycket löv att samla in. Dessa läggs i kompost för att bli fin och nyttig matjord.

Våra 180 parksoffor ska hämtas in, ses över och ställas undan för vinterförvaring. Detsamma gäller fontäner som ska monteras ned och stängas av för att inte frysa sönder. Urnor och blommor som prytt vår stadsmiljö ska också tas bort och närmiljön förberedas för vintern.

Hinder som grindar och annat tas också bort inför snöröjningen. Bilar och annan utrustning förbereds för att stå färdiga inför första snöfallet. Vi kontaktar och tecknar avtal med flera entreprenörer som bistår oss med snöröjning samt informerar om förutsättningarna inför kommande vintersäsong.

Under hösten planterar vi dessutom bortåt 50.000 lökar, det är bland annat tulpaner och påskliljor som vi sedan alla kan glädja oss åt när våren kommer.

Vinter

Bild

Snöröjningen för Nässjö stad och övriga tätorter är uppdelad i 15 distrikt som sköts av NAV och inhyrda entreprenörer. Under vintern ligger vi i beredskap för att jobba både lördagar, söndagar och helgdagar vid kraftiga snöfall. Efter snöfall under natten påbörjar vi arbetet mellan 04.00 och 05.00 på morgonen. Bland det första röjer vi gång- och cykelbanor, bussgator och andra huvudleder för att morgontrafiken ska flyta på när kommuninvånarna ska till busshållsplatser, järnvägsstation, skolor och arbetsplatser.

Finns risk för halka får vi även sprida salt och stenkross.

Ett kraftigt snöfall eller ishalka innebär många timmars arbete för oss innan alla 25 mil gator och 10 mil cykelvägar är fria från snö och is. Vissa dagar räcker det inte med att vi kör en gång överallt. Under en snörik vinter får vi också jobba mycket med att ta bort vallar och snöhögar för att vår närmiljö ska fungera och vara säker när det gäller sikt och framkomlighet i gatukorsningar och dylikt.

Snön fraktar vi bort och lägger på ett antal uppläggningsplatser.

Framemot advent smyckar vi vår kommun med ett 15-tal julgranar. Markägare med stora granar är omtänksamma och mot en mindre ersättning erbjuder oss och vår kommun vackra och tätvuxna granar som är minst 10 meter. De sätter vi sedan upp i flera tätorter för att alla ska få känna trevlig julstämning. Det är våra kollegor på NAV Elnät som sätter i belysningen i alla granar och träd samt sätter upp ljusslingorna över gatorna.