Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Året-runt-aktiviteter

Flera av våra arbetsuppgifter är inte årstidsbundna. Här kan du läsa lite om det arbete som pågår året runt.

Torgdagar, marknader och arrangemang

Bild

Under torgdagar och marknader samt andra spännande händelser i Nässjö kommun upplåts torg och parkeringsplatser till knallarnas marknadsstånd och till uppträdanden och shower. Inför dessa dagar är det alltid en del föreberedelser för att allt ska fungera; avspärrningar ska göras, el ska dras fram. Ofta bistår vi med all möjlig service inför dessa tillfällen. Allt för att det ska bli bra för arrangörer och besökare!

Städa och hålla snyggt samt reparera efter skadegörelse

Bild

Många förfasas över hur mycket som årligen genom ren skadegörelse blir förstört i vår kommun. Vi är vana, förvånas inte längre efter ha sett mycket genom åren…

Det är klotter på fastigheter, otrolig nedskräpning efter ”en vanlig helg på sta’n” samt förstörelse av kommunala nyttoföremål och utsmyckningar som t ex trafik- och informationsskyltar, planteringar, parksoffor, lekredskap, busskurer, statyer och annat som måste tas om hand.

Många vet inte om att vi varje lördags- och söndagsmorgon sopar och gör rent i centrala staden efter nattlivets härjningar för att innerstaden ska kunna tåla avslöjande dagsljus!

Kostnaderna för detta är naturligtvis höga. Skattepengar går åt till att reparera och ersätta det som tillhör oss alla som kommuninvånare. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att på olika sätt minimera dessa skador. Vi för kontinuerligt dialog med kommunen, räddningstjänsten och polisen i olika forum.

Trafikljus och skyltar

Vi sköter om de kommunala trafikljusen och skyltarna i närmiljön.

Så fort vi får en felanmälan via Medborgarkontoret om trasiga trafikljus får vi kontrollera vad felet beror på. Ibland kan vi laga det direkt, men ofta har vi inte reservdelar hemma, utan får beställa. Då kan det dröja ett par dagar innan anläggningen fungerar igen.

Kommunala gatu- och trafikskyltar ska underhållas och bytas ut om nya regler börjar gälla eller om skyltarna blir förstörda av någon anledning.

Ledningar under jord

Bild

Vår Ledningsnätsavdelning sköter främst om vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmeledningar under jord. De renoverar och anlägger nya gator när vi får beställning på detta från Nässjö kommun. En annan viktig arbetsuppgift är samarbetet med Energi Värme vid nyanläggningar av stamledningar och anslutningar längs vårt befintliga fjärrvärmenät. Årligen ansluter vi mellan 40 och 70 nya fjärrvärmekunder.

Ledningsnät blir också ofta involverade när vi har vattenläckor i vårt VA-ledningsnät. Dessa ställer ofta till stor skada och det är viktigt att tillsammans med Vatten & Avlopp snabbt försöka stänga ventiler, minimera skador och täta läckan.

Bild

En annan del av Ledningsnäts arbete är att kontinuerligt byta ut vattenmätare. Hos våra kunder finns ca 7000 vattenmätare och vart 9:e år ska de bytas för att vi ska vara säkra på att de mäter rätt mängd vatten hos våra kunder.

Ledningsnät jobbar helt på uppdrag av Tekniska Serviceförvaltningen eller verksamheterna inom NAV.

Reinvesteringsbehovet är stort och en mycket viktig bit är att optimera och planera våra insatser, så vi får mesta möjliga kundnytta.

Under ”Pågående arbeten” kan du läsa mer om de stora projekt som medarbetarna inom Ledningsnät är involverade i.

Verkstad

Inom vårt område på Anneforsvägen har vi en komplett fordonsverkstad för service och underhåll av många av de fordon, maskiner och övrig utrustning vi behöver för att bedriva vår verksamhet. På uppdrag av kommunen sköter vi även en del service av bilar och fordon som används inom kommunen.