Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Ser du grönt vatten?

Vattnet i ledningarna för fjärrvärme färgas grönt för att läckor ska vara lättare att upptäcka.

Vårt miljöarbete gör att vi inom NAV ofta vill se grönt. NAV använder en beprövad teknik för att se ännu mera grönt… 

Vattnet i fjärrvärmesystemet färgas grönt för att vi ska kunna spåra läckor

Fjärrvärmenät läcker alltid lite. Vatten sipprar ut ur ett system som helst ska vara helt slutet. Vi vill aktivt söka efter läckorna och ber våra kunder hjälpa oss med det.
En dos av det av Livsmedelsverket godkända ämnet Pyranin blandas regelbundet med vattnet för att ge det en kraftig grön fluorescerande ton. Detta ska göra att det är lättare att se var det läcker vatten ur vårt fjärrvärmesystem. 

Ser du grönt? Anmäl till Kundservice!

Våra fjärrvärmekunder bör vara uppmärksamma och titta vid sina fjärrvärmecentraler, detta gäller såväl privata villakunder som fastighetsägare till flerfamiljshus. 
Ser du grönt vatten, var vänlig kontakta oss! 

Beprövad teknik

Tekniken att använda ett färgämne i fjärrvärmesystem är beprövad, enkel och billig. Färgämnet gör att läckor upptäcks i ett tidigt skede och kan åtgärdas innan de blir stora och omfattande. Läckor kan uppstå i fastigheter eller utomhus under gator och mark och vi försöker alltid spåra dessa och åtgärda dem.

Ämnet som ska rinna genom NAVs ledningar är ett mycket koncentrerat grönt färgämne av fabrikatet Pyranin. Ämnet är ofarligt för både hälsan och miljön. Efter hand kommer färgen att tunnas ut, men det kommer att dröja flera månader innan vattnet i ledningarna är helt klart igen. Vårt ledningsnät, som började anläggas på 1980-talet, börjar bli lite till åren. Därför använder vi nu denna väl beprövade metod.