Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Indikativ taxejustering inför 2024

Den 9 oktober fattade NAVs styrelse beslut om en indikativ taxehöjning på 17% gällande fjärrvärme för 2024. För en villakund med en förbrukning på 20 000 kWh innebär detta en ökad uppvärmningskostnad på cirka 260 kr/månad. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2024.

Det senaste årets utmanande läge på energi- och bränslemarknaderna, i kölvattnet av Rysslands krig mot Ukraina, har bla inneburit ökad efterfrågan på fjärrvärme i Europa samt en minskad tillgång på fast biobränsle – detta resulterar i att kostnaderna ökar. Som fjärrvärmekund får man tyvärr förvänta sig en större prisökning för 2024 än vad vi har haft historiskt i Nässjö kommun.

Fjärrvärmepriserna justeras bara en gång om året och förändringen gäller då vanligtvis från årsskiftet. Sedan 2017 till 2022 har kostnaden för Nässjö kommuns fjärrvärmekunder ökat marginellt, tre höjningar på sammanlagt 5%. Under samma tidsperiod har konsumentprisindex ökat avsevärt mer, cirka 25%.

Under 2022 när vår elproduktion levererade en extra bra intäkt, på grund av de höga elpriserna, behövde vi inte höja taxan inför 2023. Nu är tyvärr läget annorlunda och bränslepriserna har ökat med cirka 70%.

Vi arbetar kostnadsmedvetet inom bolaget och vår målsättning är att ha en långsiktig hållbar ekonomi, och att till er kunder leverera trygga, stabila och långsiktiga leveranser av fjärrvärme. Vi har även en dialog med våra ägare, Nässjö kommun, om bolagets resultatkrav.

Varför är det ett beslut om indikativ taxejustering? Styrelsen fattar beslut om hela Nässjö Affärsverks budget i mitten av december.
Helhetsbilden kan innebära att taxehöjningen kan komma att justeras, justeringen kommer i så fall inte att bli uppåt.

Tack för att du är kund hos oss!
Med fjärrvärme som uppvärmning har du en trygg, stabil och långsiktig produkt.