Sök
Sök

Priser Fjärrvärme

Röd portmonnä

Våra avgifter för fjärrvärme ligger bland de lägre jämfört med övriga landet.  

Anslutning till nät och utrustning i fastigheten

Förutom kostnad för anslutning krävs installation av utrustning i fastigheten. Vi erbjuder en komplett lösning. Kontakta Kundservice - vi hjälper dig från planering och kontraktskrivning tills en installation är avslutad.

Prisredovisning enligt EIFS 2009:2

Energimarknadsinspektionen har i en föreskrift fastställt skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten. Priserna ska anges enligt en fastställd mall för olika kundkategorier; småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter. För varje kategori finns 4 olika förbrukningsvärden, där fast respektive rörlig kostnadsdel samt totalkostnad per år ska anges. Priserna är angivna utifrån beräkning från vår ordinarie prislista och gjorda som en egen prislista för jämförelse. Priser har ej förändrats inför 2016, varför beräkning nedan är aktuell även under 2016.