Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Priser Fjärrvärme

Röd portmonnä

Våra avgifter för fjärrvärme ligger bland de lägre jämfört med övriga landet.  

Våra priser för fjärrvärme 2024

 

Anslutning till nät och utrustning i fastigheten

Förutom kostnad för anslutning krävs installation av utrustning i fastigheten. Vi erbjuder en komplett lösning. Kontakta Kundservice - vi hjälper dig från planering och kontraktskrivning tills en installation är avslutad.

Prisredovisning enligt EIFS 2009:3

Energimarknadsinspektionen har i en föreskrift fastställt skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten. Priserna ska anges enligt en fastställd mall för olika kundkategorier; småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter. För varje kategori finns 4 olika förbrukningsvärden, där fast respektive rörlig kostnadsdel samt totalkostnad per år ska anges. Priserna är angivna utifrån beräkning från vår ordinarie prislista och gjorda som en egen prislista för jämförelse.