Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fungerar din anläggning?

Ett mått på hur bra din fjärrvärmecentral fungerar får du genom att undersöka temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten.

Temperaturmätningen gör du bäst under vintern när det finns ett stort behov av värme.

Så här gör du:

  • Mätare färrvärme
    Läs av termometrarna som sitter på inkommande och utgående fjärrvärmeledningar och notera skillnaden. Du kan även trycka fram temperaturskillnaden på integreringsverket, dvs där energiförbrukningen visas.
  • Är temperaturskillnaden mellan 30-50° C under vintern, så har du en bra fungerande fjärrvärmeanläggning.
  • Ligger den däremot under 15° C är det något som inte står rätt till.

Under sommaren råder inte samma temperaturskillnader.

Sommartid räcker det att kontrollera att returtemperaturen till fjärrvärmenätet inte överstiger 50° C.
Under sval sommarperiod kan temperaturen tillfälligt överstiga 50° C.

Välkommen att höra av dig om du känner dig osäker eller noterar att temperaturerna inte är korrekta. Våra servicetekniker når du via vår växel  tel 0380-51 70 00.