Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fortsatt varmt och bekvämt

När din fjärrvärmecentral blir äldre ökar också risken att den använder mer värme än nödvändigt.  Därför erbjuder vi dig en ny central med ytterligare många års bekymmersfri uppvärmning. 

Fördelar med ny fjärrvärmecentral

  • Den nya centralen reagerar snabbare vid temperaturväxlingar utomhus - temperaturen inomhus blir jämnare.
  • Med ny teknik ökar också möjligheten att styra inomhustemperaturen samtidigt som centralen blir enklare och mer lättskött

Hela bytet görs normalt under en dag. Vi monterar ner den gamla centralen och installerar den nya på samma plats. Vi tar hand om den gamla utrustningen och forslar bort den. 

Kostnad

Kostnad lämnas efter förfrågan.

ROT-avdrag

Arbetet är berättigat för ROT-avdrag. Är du inte berättigad för ROT-avdrag debiteras du hela kostnaden. Läs mer hos Skatteverket vad som gäller.

Är du intresserad? Kontakta oss!