Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avtalsvillkor Fjärrvärme

Privatkunder Branschvillkor

paragraf

Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) tecknar tillsammans med Konsumentverket Allmänna Branschvillkor för leverans av fjärrvärme till småhusägare. Vi har antagit dessa villkor. Ta del av dem här

Fastighetsägare och Företagskunder - Branschvillkor

För fastighetsägare och företagskunder tecknar vår branschförening Svensk Fjärrvärme på uppdrag av Värmemarknadskommittén avtalsvillkor i samråd med Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO på uppdrag av Värmemarknadskommittén.

NAV har antagit dessa villkor. Ta del av dem här   

eller kontakta oss om du har frågor

Särskilda villkor för fjärrvärme och Principer för mätarplats

Följande särskilda villkor gäller för fjärrvärme levererad från Nässjö Affärsverk AB

 

 

Tekniska bestämmelser för utförande och installation av fjärrvärme

Svensk fjärrvärme har fastställt följande tekniska bestämmelser. 

Dessa ingår som bilaga till avtal vid anslutning av fjärrvärme eller avtal om övertagande av befintlig anläggning.

De tekniska bestämmelserna reglerar bland annat hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras, används och underhålls.