Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Att tänka på 

skog med träd
  • Som fastighetsägare har du ansvar att se till att din el-anläggning är säker. För att vi ska kunna genomföra service eller mätarbyte måste din elanläggning vara säker. Om anläggningen inte är säker kan det innebära att våra tekniker inte kan genomföra sitt arbete innan elanläggningen är säker. 
  • Har du fjärrvärme men problem med varmvatten eller värme i din fastighet hjälper vi dig. Men innan du ringer oss, var helt säker på att din fastighet är ansluten till fjärrvärme. Om du ringer oss och det vid besöket visar sig att du inte har fjärrvärme debiterar vi dig för utryckningskostnaden.