Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fler platser att ladda din elbil på 

Laddstolpar monterade på Träcentrum i Nässjö

Under sommaren och hösten 2018 tog NAV klivet in i utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Nässjö kommun. Laddstolpar sattes upp på flera platser i Nässjö tätort och i kransorterna. Investeringen har genomförts med hjälp av pengar från klimatklivet som beviljats av Naturvårdsverket.  De stolpar som vi har satt upp har så kallad semisnabb laddning. I korthet innebär detta att du laddar din elbil betydligt snabbare, upp till 100% på max 3 timmar.

Laddstolparna har en kapacitet på upp till 22kW och är utrustad med så kallad Typ2 laddning, som klarar av att ladda med både enfas och trefas. 

Elbilar minskar förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid (CO2).
- I vårt uppdrag ligger att testa nya lösningar för ett miljövänligt samhälle. Utbyggnad av laddinfrastruktur för en fossilfri fordonsflotta är därför ett naturligt steg för oss, säger Patrik Cantby, VD Nässjö Affärsverk AB.

Där vi har satt upp laddstolpar får du parkera och ladda gratis fram till den 1 februari 2019, därefter betalar du för den el som du tankar till en kostnad av 2,50 kr/kWh. Väljer du att direktbetala kostar det 0,41 kr/minut som du laddar.

Här finns laddstolpar:

  • Undre däck parkeringen Oxen                       1 stolpe
  • Övre däck parkeringen Oxen                        2 stolpar
  • Södra Torget                                               3 stolpar
  • Almenäsområdet                                         2 stolpar
  • Träcentrum                                                 2 stolpar
  • Sim- & sporthallen                                       2 stolpar
  • Stadshusparkeringen                                   2 stolpar
  • Torget Bodafors                                           1 stolpe
  • Torget Malmbäck                                         1 stolpe
  • Torget Forserum                                          1 stolpe

Så här laddar du din elbil