Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Elpriskompensation, december -21 till och med februari -22

Med anledning av de rekordhöga elhandelspriserna har riksdagen godkänt regeringens förslag om ersättningsmodell till hushåll med en elförbrukning över 700 kWh per månad, under månaderna december till februari. Kompensationen hanteras av elnätsbolagen och vi på Nässjö Affärsverk (NAV) har som ambition att kompensera kunderna med början på fakturan som skickas ut i maj.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Som mest kan ett hushåll kompenseras upp till 2 000 kronor per månad i tre månader – sammanlagt upp till 6 000 kronor.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Kompensationen hanteras av elnätsbolaget och om du som kund är berättigad till bidraget behöver du inte göra något. Vi på NAV har som ambition att kompensera våra kunder med början på fakturan som skickas ut i maj.
Kompensationen regleras automatisk ut mot kund utifrån den kompensationstrappa som regeringen presenterat. De kunder som är berättigade till en högre kompensation än totalbeloppet på fakturan i maj kommer fortsätta kompenseras på nästkommande månads faktura tills hela beloppet är kompenserat.

Fakta om regeringens bidragspaket till hushållen

  • Stödet gäller hushåll, dvs privatpersoner och baseras på elförbrukning
  • Regeringen beräknar att bidraget kommer att omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll
  • Sex miljarder kronor avsätts i statskassan för att kompensera hushållen.
  • Typen av elavtal som hushåll har (rörligt eller bundet) har ingen betydelse för möjligheten att få stöd. Sannolikt träffar dock stödet fler hushåll med rörligt elhandelsavtal.
  • Stödet gäller för tre månader: december, januari och februari.
  • Taket är upp till 2 000 kronor per månad och går till hushåll med en månadsförbrukning över 2 000 kWh. Som mest kan alltså ett hushåll få ut upp till 6 000 kronor i stöd.
     

Frågor och svar från Regeringen