Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Under installation, egenproducerad el

  • Ansök om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Läs mer om investeringsstöd här
  • Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Läs mer om elcertifikat här
  • Har du för avsikt att sälja den el du producerar tar du kontakt med ett elhandelsföretag för att teckna avtal om försäljning av överproducerad el.
  • Kontrollera gällande regler om moms‐ och skatteredovisning samt skattereduktion hos Skatteverket. Försäljning av producerad el räknas som ekonomisk verksamhet, vilket i sin tur bland annat innebär att man måste vara momsregistrerad. Läs mer om gällande regler här